CALENDARI

A continuació Trobareu els calendaris de les diferents tutories. Clicau damunt el curs que voleu i us sortirà el calendari d’examens, treballs, excursions,…

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=classroom107647376365021359441%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid“>1 ESO A